Barfotalöpning kräve

Barfotalöpning kräver lång tillvänjning.

via Träning_hälsa http://pinterest.com/pin/403846291555757754/