Kategori: Geocaching

En aktivitet som går ut på att hitta föremål i terrängen med hjälp av sattelitpositionering.