DIY-del två

En ledtråd. Nästa kommer vid 21:30-tiden.