Långpass blev skogsröj

Körde ett långpass längs Bruksleden. Sprang från Björnborgen söderut via Skålbystugan. Terrängen hade allt annat att önska. Jag var ute och sprang på Bruksleden NV Västerås idag. Jag har gått samma sträcka, men det var ett bra tag sedan sist. Jag vill bara varna alla som eventuellt tänkt sig ta den sträckan. Det finns knappt någon led kvar. Spänger var söndermurkna eller raserade. Träd som tidigare agerat ledmarkeringar låg omkullblåsta. Undervegetationen i form av ormbunkar och hallon var så tät att man inte kunde se var stigen gick eller var man satte fötterna. Vid några ställen var jag tvungen att lämna en ledmarkering och gå i cirkel runt den för att hitta nästa markering. Ingen fara för mig som är van att vistas i skogen, men det var definitivt ingen trevlig löptur. Jag har god lust att ta röjsågen och gå ut och röja upp.