Sjyst exempel på en liten EDC

EDC= Every Day Carry